KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

 Twee oren, één mond.

Bij de essentiele leiderschapsvaardigheden is goed communiceren belangrijk voor het opbouwen van sterke relaties, het voorkomen van misverstanden en het effectief overbrengen van ideeën, wat leidt tot betere samenwerking, begrip en succesvolle resultaten.

Actief luisteren

Het ontwikkelen van vaardigheden om actief te luisteren naar anderen, waarbij volledige aandacht wordt gegeven en begrip wordt getoond. Dit omvat het stellen van verduidelijkende vragen, samenvatten van informatie en het tonen van empathie.

Empathie en emotionele intelligentie

Het ontwikkelen van empathische vaardigheden om de gevoelens, behoeften en perspectieven van anderen beter te begrijpen. Dit omvat het tonen van begrip, respect en empathie in communicatie, evenals het vermogen om emotionele signalen op te pikken en effectief te reageren.

Feedback en constructieve communicatie

Het leren geven en ontvangen van constructieve feedback op een positieve en respectvolle manier, gericht op groei en verbetering. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden om feedback op een duidelijke, specifieke en opbouwende manier te formuleren, evenals het openstaan voor feedback van anderen en het omgaan met defensieve reacties.

Effectieve gespreksvaardigheden

Het ontwikkelen van vaardigheden om effectieve gesprekken te voeren, inclusief het stellen van goede vragen, het opbouwen van een dialoog, het actief betrekken van gesprekspartners en het bereiken van wederzijds begrip.

Duur: 4 dagen (2+2)

Locatie: Open inschrijving Amersfoort of incompany. 

Kosten: Open inschrijving €1895,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, assessment, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Verbale communicatie

Het versterken van verbale communicatievaardigheden, zoals helder en beknopt spreken, effectief gebruik van taal en stemintonatie, en het vermogen om gedachten en ideeën op een duidelijke en begrijpelijke manier over te brengen.

Non-verbale communicatie

Bewustwording en beheersing van non-verbale communicatie, waaronder lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren en oogcontact. Dit omvat het begrijpen van de impact van non-verbale signalen en het bewust inzetten van positieve en ondersteunende non-verbale communicatie.

Communicatie in verschillende contexten

Communicatie in verschillende contexten: Het begrijpen van de impact van communicatie in diverse contexten, zoals teamvergaderingen, presentaties, klantinteracties en conflictoplossing. Dit omvat het aanpassen van communicatiestijlen en -technieken aan de specifieke behoeften en doelen van elke situatie.

Goed communiceren is essentieel voor het opbouwen van sterke relaties, het voorkomen van misverstanden en het effectief overbrengen van ideeën, wat leidt tot betere samenwerking, begrip en succesvolle resultaten.

Goed communiceren is essentieel voor het opbouwen van sterke relaties, het voorkomen van misverstanden en het effectief overbrengen van ideeën, wat leidt tot betere samenwerking, begrip en succesvolle resultaten.

Leiderschapsvaardigheden

module communicatie

In een wereld waar informatie snel stroomt en verwachtingen voortdurend veranderen, is heldere communicatie een onmisbare eigenschap voor leiders. Het overbrengen van visie en doelen, het bouwen van vertrouwen, het verminderen van misverstanden en conflicten, het bevorderen van innovatie en het oplossen van problemen zijn slechts enkele van de vele voordelen van effectieve communicatie. Als organisatie streven wij ernaar om leiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze cruciale vaardigheid, omdat we geloven dat heldere communicatie de sleutel is tot succesvol leiderschap en het bereiken van gezamenlijke doelen.

leiderschapsvaardigheden

Klaar om te starten?

Of start een chat voor direct antwoord op je vragen.

× Chat