KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

CMMNCT II

Deze training zal deelnemers helpen om zelfverzekerd en succesvol te communiceren in zowel persoonlijke als professionele situaties met elementen zoals interpersoonlijke communicatie, conflict- hantering en presentatievaardigheden. Een praktische en effectieve training voor het verbeteren van communicatie in diverse contexten. 

Interpersoonlijke communicatie

Het versterken van vaardigheden voor effectieve communicatie tussen individuen, inclusief luistervaardigheden, verbale en non-verbale communicatie, het stellen van de juiste vragen en het tonen van empathie.

 

Conflicthantering en onderhandeling

Het ontwikkelen van vaardigheden om conflicten effectief op te lossen en te onderhandelen in verschillende situaties. Dit omvat het leren van technieken voor het omgaan met moeilijke gesprekken en het bereiken van win-winoplossingen.

Feedback geven en ontvangen

Het leren geven en ontvangen van constructieve feedback op een effectieve en respectvolle manier. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden om feedback te geven die duidelijk, specifiek en bruikbaar is, evenals het leren omgaan met feedback op een positieve manier.

Duur: 6 dagen (2+2+2)

Locatie: Open inschrijving Amersfoort of incompany. 

Kosten: Open inschrijving €2495,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, assessment, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Communicatie en persoonlijkheidstypes

Het begrijpen van verschillende communicatiestijlen en persoonlijkheidstypes en hoe ze van invloed kunnen zijn op de communicatie. Dit omvat het leren aanpassen van de communicatiestijl aan verschillende mensen en situaties.

Presentatie- en spreekoefeningen

Het verbeteren van presentatievaardigheden en het leren spreken voor een groep. Dit omvat het opbouwen van vertrouwen, het structureren van presentaties, het gebruik van visuele hulpmiddelen en het omgaan met zenuwen.

Interculturele communicatie

Het vergroten van het bewustzijn van culturele verschillen in communicatie en het ontwikkelen van vaardigheden om effectief te communiceren met mensen uit verschillende culturele achtergronden.

Verbaal en non-verbaal communiceren

Het verfijnen van verbale communicatievaardigheden, zoals het gebruik van taal, stemgebruik en intonatie, evenals het begrijpen van non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en gebaren.

Klaar om te starten?

Op chat voor directe antwoord op je vragen.

× Chat