KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

INNOVATIE SPIL 

Creatief denken

Creatief denken te stimuleren en faciliteren. Dit omvat het vermogen om nieuwe ideeën te genereren, out-of-the-box te denken, verschillende perspectieven te verkennen en traditionele denkpatronen uit te dagen.

Facilitatie en samenwerking

Het teams faciliteren en begeleiden bij creatieve en innovatieve sessies. Een innovation agent moet in staat zijn om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin ideeën vrij kunnen stromen, samenwerking wordt gestimuleerd en diverse perspectieven worden gewaardeerd.

Communicatie en inspiratie

Sterke communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Je moet in staat zijn om ideeën en visies helder en overtuigend over te brengen, anderen te inspireren en te motiveren om creatief te zijn, en draagvlak te creëren voor innovatie binnen de organisatie.

Praktische informatie

Duur: 5 daagse 2+2+1

Locatie: 5 dagen/incompany. 5 dagen open inschrijving/Amersfoort.

Kosten: Open inschrijving €2495,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Innovatiebeheer

Initiatieven effectief te beheren en te leiden. Dit omvat het identificeren van kansen voor innovatie, het ontwikkelen van innovatiestrategieën, het coördineren van innovatieprojecten en het waarborgen van de implementatie van innovatieve oplossingen.

De weg vrij maken voor innovatie

Aangezien innovatie vaak gepaard gaat met verandering, is het belangrijk dat je vaardig bent op het gebied van verandermanagement. Je wilt in staat zijn om weerstand te overwinnen, medewerkers te betrekken bij verandering, en een cultuur van continu leren en verbeteren te bevorderen.

Analytisch denken

Complexe problemen analyseren, trends  identificeren, gegevens interpreteren en inzichten te halen uit verschillende informatiebronnen. In staat zijn om strategische beslissingen te nemen op basis van gegevens en trends, en innovatieve oplossingen ondersteunen met relevante informatie.

Een innovatie-agent is een spil binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het stimuleren en faciliteren van innovatie. Ze fungeren als katalysator voor vernieuwing en verandering, waarbij ze nieuwe ideeën genereren, teams mobiliseren, samenwerking bevorderen en innovatieve processen en strategieën implementeren om de concurrentiepositie van de organisatie te versterken.

× Chat