KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

Leiderschap III

De focus ligt op het ontwikkelen van een sterke visie en strategie als leider. De deelnemers zullen leren hoe ze een inspirerende visie kunnen formuleren die richting geeft aan henzelf en hun team. Daarnaast worden verschillende strategische modellen en tools geïntroduceerd om effectieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren.

Het belang van visie en strategie in leiderschap

Het belang van visie en strategie bij leiderschap is cruciaal, omdat een heldere visie richting geeft en inspireert, terwijl een goed doordachte strategie de weg wijst naar het behalen van doelen en het succes van de organisatie. Een sterke visie en strategie helpen leiders om beslissingen te nemen, teams te mobiliseren en de organisatie effectief te sturen in een voortdurend veranderende omgeving.

Ontwikkelen van strategische doelstellingen

Geeft richting aan de inspanningen van een organisatie en zorgt voor een doelgerichte aanpak. Het helpt bij het prioriteren van activiteiten, het meten van vooruitgang en het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader voor het team, waardoor de kans op succesvolle uitvoering van de strategie wordt vergroot.

De juiste strategieën om doelstellingen te bereiken

Die als een routekaart fungeren en de efficiëntie en effectiviteit van acties vergroten. Door zorgvuldig afgestemde strategieën te implementeren, kunnen organisaties hun middelen optimaal benutten, risico’s verminderen en een duidelijk traject volgen naar het behalen van hun doelen.

Duur: 4 dagen. (2+2)

Locatie: Open inschrijving Amersfoort of incompany. 

Kosten: Open inschrijving €1995,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, assessment, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Formuleren van een inspirerende visie

Is belangrijk omdat het medewerkers motiveert, een gemeenschappelijk doel creëert en richting geeft aan de organisatie. Een inspirerende visie wekt enthousiasme, bevordert betrokkenheid en biedt een helder beeld van de gewenste toekomst, waardoor mensen gemotiveerd worden om samen te werken aan het realiseren ervan.

Identificeren van kansen en bedreigingen in de externe omgeving

Het leiders en organisaties in staat stelt proactief te reageren op veranderingen en concurrentievoordeel te behalen. Door een grondige analyse van de externe omgeving kunnen nieuwe kansen worden benut en kunnen bedreigingen tijdig worden aangepakt, waardoor de organisatie veerkrachtig en voorbereid blijft op de uitdagingen van de markt.

implementeren van de visie en strategie

Het zorgt voor een gedeeld begrip en betrokkenheid bij de gewenste richting. Door duidelijk te communiceren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en het creëren van meetbare doelen, kunnen leiders effectief leiderschap tonen en het team of de organisatie in staat stellen om de visie te omarmen en de strategie succesvol uit te voeren.

De focus ligt op het ontwikkelen van een sterke visie en strategie als leider. De deelnemers zullen leren hoe ze een inspirerende visie kunnen formuleren die richting geeft aan henzelf en hun team. Daarnaast worden verschillende strategische modellen en tools geïntroduceerd om effectieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren.

Weet je voldoende om te starten?

of start een chat voor direct antwoord op je vragen.

× Chat