KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

Leiderschap IV

Deze training richt zich op het leiden van verandering en het stimuleren van innovatie binnen een organisatie. Deelnemers zullen leren hoe ze veranderingsprocessen effectief kunnen managen en een cultuur van innovatie kunnen bevorderen.

Begrijpen van veranderingsprocessen

Stelt leiders in staat om veranderingen effectief te plannen en te beheren, waardoor weerstand wordt verminderd en succesvolle transformaties worden bevorderd. Door inzicht te hebben in de verschillende fasen en modellen van verandering, kunnen leiders gerichte interventies en communicatiestrategieën implementeren om de acceptatie en adoptie van verandering te bevorderen.

Motiveren en betrekken van medewerkers tijdens verandering

Het creëren van een positieve en productieve werkomgeving. Door open communicatie, het delen van de visie en doelen, het erkennen van inspanningen en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen leiders medewerkers gemotiveerd houden en een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren, wat de kans op succesvolle verandering vergroot.

Het implementeren van veranderingen

Het succesvol implementeren van veranderingen vereist een duidelijke strategie, betrokkenheid van alle belanghebbenden en effectieve communicatie om weerstand te verminderen en acceptatie te vergroten. Door een stapsgewijze aanpak te hanteren, het bieden van ondersteuning en het monitoren van voortgang, kunnen leiders een soepele overgang naar de gewenste verandering faciliteren en de organisatie in staat stellen om duurzame resultaten te behalen.

communiceren van veranderingen en het creëren van draagvlak

Het effectief communiceren van veranderingen is cruciaal om medewerkers te informeren, betrekken en motiveren. Door transparantie, heldere boodschappen en een open dialoog te hanteren, kunnen leiders draagvlak creëren, weerstand verminderen en een gedeelde visie bevorderen, waardoor de acceptatie en succesvolle implementatie van veranderingen wordt vergemakkelijkt.

Duur: 4 dagen. (2+2)

Locatie: Open inschrijving Amersfoort of incompany. 

Kosten: Open inschrijving €1995,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, assessment, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Omgaan met weerstand tegen verandering

omgaan met weerstand tegen verandering vereist empathie, communicatie en betrokkenheid, waarbij medewerkers worden gehoord en betrokken bij het veranderingsproces. Door weerstand serieus te nemen, zorgen leiders voor open dialoog, het adresseren van zorgen en het bieden van ondersteuning, wat kan leiden tot meer acceptatie en een soepelere overgang naar de gewenste verandering.

Faciliteren van innovatieve ideeën en het creëren van een innovatiecultuur

Is van vitaal belang voor organisaties, omdat het hen in staat stelt om zich aan te passen aan veranderingen, concurrentievoordeel te behalen en nieuwe kansen te benutten. Door ruimte te bieden voor creativiteit, het aanmoedigen van experimenten en het bevorderen van een open en nieuwsgierige mindset, kunnen leiders een omgeving creëren waarin innovatie gedijt en waar medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te verkennen en te implementeren.

omgaan met onzekerheid

Het effectief omgaan met onzekerheid in een organisatie vereist flexibiliteit, veerkracht en het vermogen om snel te reageren op veranderende omstandigheden. Door een cultuur van aanpassingsvermogen te bevorderen, proactief informatie te verzamelen en te delen, en medewerkers te betrekken bij het vinden van oplossingen, kunnen leiders de organisatie helpen om met onzekerheid om te gaan en nieuwe kansen te benutten.

Het monitoren en evalueren van veranderingsinitiatieven

Het monitoren en evalueren van veranderingsinitiatieven is essentieel om de voortgang te meten, aanpassingen aan te brengen en de effectiviteit van de verandering te beoordelen. Door het instellen van meetbare doelen, regelmatige evaluaties uit te voeren en feedback van belanghebbenden te verzamelen, kunnen leiders inzicht krijgen in de impact van de verandering en tijdig bijsturen om het gewenste resultaat te bereiken.

Deze training richt zich op het leiden van verandering en het stimuleren van innovatie binnen een organisatie. Deelnemers zullen leren hoe ze veranderingsprocessen effectief kunnen managen en een cultuur van innovatie kunnen bevorderen.

Neem contact op

Laat je inspireren.

× Chat