KOPWERK Ger van Drunen 06 113 80808 ger@kopwerk.training

Leiderschap II

Deze tweede module richt zich op het ontwikkelen van effectieve teams en het bevorderen van samenwerking. Deelnemers zullen leren hoe ze een sterk team kunnen opbouwen, individuele talenten kunnen benutten en een cultuur van samenwerking kunnen creëren.

Het vormen van een effectief team

Een effectief team vraagt diverse talenten, het creëren van een cultuur van vertrouwen en open communicatie, en het bevorderen van een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen.  Synergie creëren en optimaal presteren.

 

Het bouwen van vertrouwen en open communicatie

Bouwen aan open communicatie omvat het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen vrij kan spreken, luisteren en ideeën kan delen zonder angst voor oordeel. Het stimuleren van transparantie, actief luisteren en het aanmoedigen van open dialoog bevorderen effectieve communicatie en bevorderen een cultuur van begrip en samenwerking.

Uitdagingen binnen het team en conflict

Uitdagingen binnen een team en conflicten kunnen ontstaan door verschillende perspectieven, belangen en communicatiestijlen. Effectief leiderschap vereist het erkennen en aanpakken van deze uitdagingen door middel van open dialoog, het bevorderen van begrip en het faciliteren van conflictresolutie, waardoor het team in staat is om constructieve oplossingen te vinden en sterker uit de situatie te komen.

Duur: 4 dagen. (2+2)

Locatie: Open inschrijving Amersfoort of incompany. 

Kosten: Open inschrijving €1995,- p.p. Inclusief materialen, lunch, diner, assessment, exclusief eventuele overnachting en BTW.

Incompany op aanvraag.

Teamrollen en teamdynamiek

Het tonen van respect, het geven van constructieve feedback en het delen van verantwoordelijkheden dragen bij aan het opbouwen van een vertrouwensbasis binnen teams en organisaties. Een vertrouwenscultuur bevordert samenwerking, bevlogenheid en effectieve prestaties.

Het stimuleren van samenwerking en synergie

Samenwerking en synergie worden bereikt door het benutten van de complementaire vaardigheden en expertise van teamleden, het stimuleren van een gedeelde visie en doelen, en het bevorderen van open communicatie en wederzijds vertrouwen. Door effectief samen te werken, kan een team synergie creëren, waarbij het geheel meer is dan de som der delen, resulterend in verbeterde prestaties en resultaten.

Verantwoordelijkheden en het inspireren van teamleden

Het inspireren van teamleden begint met het tonen van authentiek leiderschap, het delen van een duidelijke visie en het communiceren van doelen die betekenisvol zijn voor elk individu. Door het bieden van ondersteuning, erkenning en kansen voor groei en ontwikkeling, kunnen leiders teamleden motiveren, hun potentieel aanboren en een omgeving creëren waarin ze gedreven zijn om het beste van zichzelf te geven.

Dit onderwerp richt zich op het ontwikkelen van effectieve teams en het bevorderen van samenwerking. Deelnemers zullen leren hoe ze een sterk team kunnen opbouwen, individuele talenten kunnen benutten en een cultuur van samenwerking kunnen creëren.

Klaar om te starten?

of chat voor een direct antwoord op je vragen.

× Chat